Aktuality z nemocnice

 
 

Podrobné funkční vyšetření plic (Bodypletysmografie)

 
Komplexně vybavená pneumologická ambulance naší nemocnice nabízí podrobné funkční vyšetření plic. Vyšetření je vhodné pro pacienty s dechovými problémy, s podezřením na plicní nemoci, s diagnózou plicního onemocnění. Žádejte poukaz na vyšetření u Vašeho lékaře

 
 

Pražská Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi se po letech zachránila z insolvence

 
Provoz jedné z největších pražských léčeben dlouhodobě nemocných, Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, od začátku října převzal Konvent sester Alžbětinek v Praze. Pro nemocnici se 106 lůžky, ambulantní péči a 170 zaměstnanci tak fakticky skončilo čtyřleté období insolvence a nejistoty.

Provoz nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných se vrátil po cca 70 letech zpět Konventu alžbětinek, který jeho provoz nyní zajišťuje, a který již 300 let nemocniční areál na pražském Albertově také vlastní.

“Jsem rád, že po několika letech složitých jednání se podařilo v areálu zachovat nemocniční provoz a bude sloužit účelu, kterému již slouží 300 let. Chtěli bychom rozvíjet nemocnici tak, aby poskytovala komplexní a konsolidovanou následnou péči o pacienty, a to nejen v oblasti lékařské, ale i psychické, sociální a duchovní,” říká Karel Matyska, jednatel dceřiné společnosti konventu Nemocnice sv. Alžběty na Slupi, která provoz nemocnice převzala.

Problémy nemocnice se naplno projevily v roce 2015, kdy náhle zemřel její tehdejší majitel Jan Zíval. Zdravotní zařízení v té době dlužilo desítky milionů korun dodavatelům i státu na odvodech a daních. Hlavně kvůli tomu se nemocnice ocitla v insolvenci a v dubnu 2016 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku.

S řešením situace pomáhali advokáti PwC Legal v čele s Petrem Kinclem. Jako nejlepší řešení úpadku se ukázal restrukturalizace připravená Kinclem a jeho kolegy ve spolupráci s věřitelským výborem vedeným společností Česká zdravotnická. Restrukturalizační plán byl schválen letos v červnu. Na jeho základě koupila provoz nemocnice společnost Sv. Alžběta na Slupi, s tím, že z výtěžku prodeje, budou zaplaceny dluhy věřitelů.

“Díky reorganizaci se podařilo zachovat provoz nemocnice a vyhnout se ukončení její činnosti, které by znamenalo mimo jiné nutnost vystěhovat kolem stovky dlouhodobě nemocných pacientů,” říká associate partner PwC Legal Petr Kincl.

“Také uspokojení věřitelů je díky reorganizaci mnohem vyšší než by bylo v případě konkurzu, neboť nemocnice vlastnila jen minimum majetku”, podotýká partner advokátní kanceláře k.law Vít Kučera, která v transakci zastupovala nového provozovatele nemocnice.

O převzetí nemocnice se v průběhu insolvenčního řízení ucházelo několik investorů, včetně Světa zdraví ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka. Ten ale následně skončil ve vazbě kvůli podezření z manipulování zakázek v jiných pražských nemocnicích a nabídku zrušil.

Už předtím se do hry o nemocnici vložil Konvent sester Alžbětinek v Praze, jehož dceřiná společnost Sv. Alžběta na Slupi předložila vyšší nabídku než Svět zdraví a nakonec u věřitelů zvítězila. Areál i samotná společnost provozující nemocnici tak nyní jsou ve stejných rukou.

Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi byla zřízena v 19. století, jako moderní špitál pro ženy, ve kterém se o pacientky kromě řeholných sester starali i lékaři, což v té době nebývalo zvykem. Areál s klášterem byl dokončen v roce 1735 podle návrhu stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera a za přispění hraběnky Markéty Valdštejnové.

V roce 1949 byla nemocnice znárodněna a v roce 1957 z ní odešly poslední řádové sestry. Po roce 1989 byl areál nemocnice a kláštera vrácen Konventu alžbětinek a od roku 1993 v něm provozovala zdravotní péči soukromá Nemocnice sv. Alžběty s. r. o.

Dnes má nemocnice v součtu 170 zaměstnanců, 106 lůžek následné lůžkové péče a v ambulantním sektoru zajišťuje zdravotní služby v odbornostech neurologie, plicní, kardiologie, interna, gastroenterologie, rehabilitace, RTG, sonografie a echokardiografie.

Nemocnice a počtem lůžek patří mezi největší nemocnice s následnou lůžkovou péčí v Praze a hraje tak významnou roli v systému pražského zdravotnictví.
 
 
 

Duchovní služby

 
Vždy v pondělí a středu od 14:30 do 17:30hod bude v naší nemocnici sv. Alžběty působit nemocniční kaplan Mgr. Zdeněk Dubský. Tato služba lze individuálně vyjednat na e-mail adrese: dubsky@alzbetansa.cz tel. kontakt: 221 969 327, nebo požádat o zprostředkování kontaktu staniční sestru oddělení LDN.
 
 
 

Duchovní služby v nemocnici

 
Životní situace nemocného člověka bývá velmi složitá a plná ztrát. Nemoc člověka a vyrovnávání se s ní ovlivňuje celá řada faktorů a potřeb – tělesných, sociálních, duševních i duchovních. Vnímání a podpora těchto potřeb napomáhá lepší připravenosti pacienta i jeho nejbližšího okolí zvládat nemoc. Péče o duchovní potřeby se stává nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. V nemoci, více než kdy jindy, pokládají lidé otázky po smyslu života, své aktuální životní situace, smyslu nemoci, a samozřejmě také hodnotí svůj dosavadní život. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění.

Nemocniční kaplan obvykle chodí v bílém plášti jako personál nemocnice a navštěvuje pacienty, kteří o jeho službu projevili zájem nebo ke kterým ho zavolal ošetřující lékař. Může také obcházet pokoje a nabízet svou podporu těm, u kterých vnímá, že o ni stojí. S každým člověkem pracuje na takové duchovní úrovni, na které pacient či jeho příbuzní jsou. Pokud zjistí, že by dotyčný potřeboval službu duchovního své církve (zpověď, eucharistii), pozve k němu kněze z dané církve.

Kaplan pracuje nejen s nemocnými, ale i příbuznými a někdy i pozůstalými a také je k dispozici personálu nemocnice.
 
 
Vážení pacienti,

s potěšením oznamujeme, že do týmu nemocnice sv. Alžběty nastoupila prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph. D.
Její specializace pro odbornou péči je alergologie, klinická imunologie a pneumologie.
Objednání k paní profesorce Vašákové je možné prostřednictvím recepce - tel.kontakt: 221 969 338-339.

 
 

Poplatky za ubytovací služby

 
Vážení klienti,
hlavním posláním Nemocnice sv. Alžběty je poskytování kvalitní, bezpečné a odborné zdravotní péče založené na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality poskytovaných služeb.
Naším cílem je, abyste se v našem zdravotnickém zařízení během hospitalizace cítili co nejlépe, snažíme se o zlepšení prostředí z hlediska estetického a bezpečnostních podmínek,
a proto jsme se rozhodli vybavit pokoje o nové vybavení:
 • elektrická polohovatelná lůžka s antidekubitními matracemi,
 • šatní skříně,
 • jídelní stůl,
 • noční stolky,
 • servírovací stolky,
 • a ve vyhrazených pokojích je Vám k dispozici televize a lednička.
Dále Vám nabízíme možnost placené rozšířené péče nad rámec úhrady zdravotní pojišťovny:
 • rozšířená rehabilitace
 • masáže
 • antidekubitní matrace s kompresorem
 • manikúra, pedikúra
 • kadeřnice.

Na základě komfortního vybavení pokojů a nabídky rozšířené péče budou ubytovací služby v Nemocnici sv. Alžběty
s platností od 1. 7. 2018 zpoplatněny.
Informace o cenách a způsobu úhrady jsou uvedeny v Ceníku za ubytovací služby (viz oddělení LDN, formuláře ke stažení).