Nemocnice sv. Alžběty v Praze

 
 
 
Nemocnice sv. Alžběty je nestátní zdravotnické zařízení s právní formou společnost s ručením omezeným sídlící v Praze 2, Na Slupi 6. Je členem Sdružení soukromých nemocnic ČR.

Hlavním posláním nemocnice sv. Alžběty je poskytování kvalitní, bezpečné a odborné zdravotní péče založené na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality poskytovaných služeb s širokou nabídkou možností léčebných i preventivních programů.

Nemocnice disponuje lůžkovou částí léčebny dlouhodobě nemocných o kapacitě 103 lůžek v rámci třech oddělení.
V ambulantní části jsou zdravotní služby poskytovány v oborech diabetologie, interna, gastroenterologie, neurologie, plicní, alergologie a imunologie, kardiologie, praktický lékař (včetně pracovně lékařských služeb), fyzioterapie.

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje centrální odběrovou místností, RTG pracovištěm, pracovištěm skiagrafie, sonografie a endoskopie.

V prostorách nemocnice jsou také zabezpečeny odběry biologického materiálu ve spolupráci s laboratoří.
 
 
Projekt Úsměv všem
IFMSA CZ 1. LF UK
International Federation of Medical Students’ Associations Czech Republic

web: www.ifmsa.cz
 
 

Smluvní pojišťovny